Конкурс

4 Articles
Национален конкурс за литературно творчество, рисунка, мултимедийна презентация/видеоклип

Национален конкурс за литературно творчество, рисунка, мултимедийна презентация/видеоклип

Министерство на образованието и науката, Национален дворец на децата община Търговище, Център за подкрепа за личностно развитие – Обединен детски комплекс Търговище обявяват ДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС