Национален конкурс за литературно творчество, рисунка, мултимедийна презентация/видеоклип

Национален конкурс за литературно творчество, рисунка, мултимедийна презентация/видеоклип

Министерство на образованието и науката, Национален дворец на децата община Търговище, Център за подкрепа за личностно развитие – Обединен детски комплекс Търговище обявяват ДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ за литературно творчество, рисунка, мултимедийна презентация/видеоклип „БЪЛГАРИЯ В КАРТИНИ И СЛОВО” 2023 ГОДИНА.

Конкурсът е включен в Националния календар за изяви по интереси на деца и ученици на МОН.
Краен срок за изпращане на творби 31.03.2023г.

Подробности тук!