Онлайн кандидатстване в български държавни висши училища за учебната 2020/2021 г.

Онлайн кандидатстване в български държавни висши училища за учебната 2020/2021 г.

1 мин четене

Уважаеми дами и господа,

По информация от Министерство на образованието и науката, министерството е разработило платформа за популяризиране  на българското висше образование у нас и в чужбина, с модул за онлайн кандидатстване в български държавни висши училища за учебната 2020/2021 г. Новите обстоятелства, продиктувани от COVID-19-пандемията, правят невъзможно провеждането на традиционния изпит – тест по български език, литература и история на Р България, с който се кандидатства по ПМС № 103/1993 г. за образователната дейност сред българите в чужбина и ПМС № 228/1997 г. за граждани  на Република Северна Македония.

Класирането ще се извършва въз основа на средния успех и оценките по балообразуващите предмети от дипломата за завършено средно образование.

За улеснение на кандидат-студентите в платформата са разработени регистрационна форма, форма за вход в системата и електронен формуляр с желанията на кандидата, като за регистрацията е необходимо кандидат-студентите да разполагат с компютър, интернет и активна електронна поща. Линк към платформата е публикуван на интернет страницата на МОН – https://higher-edu.mon.bg/ap/home

С уважение,

Евгения Дъгарадина

ПОСОЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ
Политическа служба
Адрес: Mauerstrasse 11, 10117 Berlin
Тел.: + 49 30 201 09 22
Мобилен: + 49 176 122 991 91
Fax: + 49 30 208 68 38
E-Mail: politika_3@botschaft-bulgarien.de