Избори 2023: Подаване на заявление за гласуване в секции извън страната

Избори 2023: Подаване на заявление за гласуване в секции извън страната

2 мин четене

Централната избирателна комисия активира електронния формуляр на заявление за включване в списък за гласуване извън страната. Формулярът е достъпен на интернет страницата на Централната избирателна комисия на следния адрес:

https://www.cik.bg/bg/ns02.04.2023/zayavlenie

Следва да се има в предвид, че използването на електронната форма значително ускорява процеса по подаване на заявления, както и осигурява онлайн проверка на подадените данни.

Обръщаме Ви внимание, че електронната платформата  за подаване на заявления за гласуване извън страната  ще бъде активна до 07.03.2023 г., 24:00 часа българско време.

С цел по-бързото протичане на изборния процес, е препоръчително българските граждани извън страната предварително да подадат заявление за гласуване, при което ще бъдат включени в избирателните списъците за гласуване в секциите извън страната.

При използването на електронната форма се извършва онлайн проверка на данните на гражданите в регистрите на ГРАО и се избягват грешки. Вписването на по-голям брой избиратели в списъците за гласуване извън страната би довело до по-бързо и по-лесно протичане на изборния процес и значително облекчаване работата на секционните избирателни комисии.

Български гражданин, който има право да избира в изборите за народни представители и желае да гласува извън страната, може да заяви до 07.03.2023 г. чрез писмено заявление по образец – Приложение №28-НС от изборните книжа.

Заявлението може да бъде:

  • подписано саморъчно и подадено лично до ГК Мюнхен ;
  • изпратено с писмо по пощата или чрез куриерска услуга до ГК Мюнхен, Walhallastrasse 7, 80639 München като в едно писмо може да има повече от едно заявление, но във всяко заявление може да бъде вписано само едно лице;
  • подадено електронно, през интернет страницата на Централната избирателна комисия.

В заявлението избирателят вписва на български език на кирилица имената си по паспорт, военна карта или по лична карта, единният си гражданси номер и постоянния адрес в Република България. Избирателият вписва на кирилица или латиница мястото извън страната, в което желае да гласува. В заявлението си избирателят си може да посочи електронен адрес или телефон за контакт, на който да бъде уведоен за резултатите от проверката по чл. 17 ал. 3 от ИК.

Заявлението е достъпно на интернет страницата на Централната избирателна комисия в рубрика Изборни книжа (Приложение № 28-НС).