Заявления за подмяна на лични карти и паспорти чрез АИС на МнВР

Заявления за подмяна на лични карти и паспорти чрез АИС на МнВР

2 мин четене

На 17 февруари 2021 г. Министерството на външните работи въведе в експлоатация нова версия на Автоматизираната информационна система за електронни услуги, която позволява, български граждани в чужбина, които отговарят на посочените по-долу условия, да подават заявления за подмяна на лични карти и паспорти без квалифициран електронен подпис (КЕП):

  • да са навършили 18 години и
  • да притежават валиден български паспорт и/или лична карта,
  • които са издадени въз основа на лично подадено заявление преди не повече от 59 месеца,
  • и при подаване на заявлението са снети  биометрични данни (цифрова снимка, 2 пръстови отпечатъка и подпис),
  • когато към заявлението е прикачено копие в pdf– формат на валидния паспорт или валидната лична карта.

Важно ! Не се приемат искания, когато паспортът и/или личната карта, които се иска да бъдат подменени, са изгубени, откраднати, унищожени, дадени в залог и пр.

Не се приемат заявления за издаване на паспорт от лица, на които през последните 59 месеца не е издаван паспорт, а само лична карта, тъй като при приемане на заявление за издаване на лична карта са снети цифрова снимка и подпис, но не и 2 пръстови отпечатъка.

Нямат право да подават заявления за издаване на лична карта и на  паспорт чрез Автоматизираната информационна система за електронни услуги на МВнР лицата, при които има промяна на име/имена, промяна на единния граждански номер, на пола, на гражданството, на постоянния адрес или при настъпили съществени и трайни изменения на образа на лицето.

Заплащането на дължимите такси се извършва само с банкова карта, която има функционалност за плащане през интернет.

Важно !  Преди да направите опит за подаване на заявление е желателно да се запознаете както с „Ръководството за потребителя за ползване на Автоматизираната информационна система за електронни услуги на Министерството на външните работи“, така и с официалнитеУсловия за подаване на заявление съгласно чл. 18а от ЗБЛД“ на адрес https://e-usluga_bds.mfa.bg/.

Системата е достъпна на адрес https://e-usluga_bds.mfa.bg/ и в рубриката „Заявете документ online“ на началната страница на МВнР https://www.mfa.bg/ .

Минималните изисквания към използваните браузъри за можете да ползвате системата са да имате инсталирани Microsoft Edge 44+, Google Chrome 88+, Mozilla Firefox 84+, Opera 73+ или Maxthon 6+.

Получаване.  Лични карти и паспорти, които са издадени чрез Автоматизираната информационна система за електронни услуги на Министерството на външните работи могат да бъдат получени само ЛИЧНО  и само в „Консулската служба“, която е посочена във формуляра на заявлението.

Документът се връчва когато самоличността на получателя може да бъде установена еднозначно чрез личната карта и/или паспортът, чиято подмяна е поискана и тези документи бъдат предадени.

Издаденият документ за самоличност не може да бъде получен

  • чрез лицензиран доставчик на пощенска или куриерска услуга или
  • чрез упълномощено лице.

Молим гражданите, които са запазили часове за подаване на заявления за нови лични карти и паспорти в „Консулска служба“ на Генерално консулство Мюнхен чрез системата eBDS (www.consulatebg.eu)  или на телефон 089 17 11 76 14/15, да уведомят по електронна поща на адрес consulate.munchen@mfa.bg, че заявленията им за подновяване на паспорт и/или лична карта чрез Автоматизираната информационна система за електронни услуги на Министерството на външните работи са приети, като посочат имената си, датата и часа на направените резервации.

Генерално консулство на Република България
Мюнхен