България - граничен здравен контрол

България - граничен здравен контрол

2 мин четене

Със Заповед № РД-01-50/26.01.2021 г. на министъра на здравеопазването се въвежда временна забрана за влизане на територията на Република България, считано от 29.01.2021 г. до 30.04.2021 г. на всички лица, независимо от тяхното гражданство, през всички гранични пунктове, с въздушен, морски, железопътен и автомобилен транспорт.
Съгласно цитираната заповед всички лица, на които е разрешено влизането в страната се допускат на територията на Република България при предоставен документ, показващ отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизането в страната изследване по метода на полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19, считани от датата на проведеното изследване, вписана в документ. Документът трябва да съдържа имената на лицето съгласно документа за самоличност, с който пътува, данни за лабораторията, извършила изследването (наименование, адрес или други данни за контакт), дата, на която е извършено изследването, изписани на латиница метод (PCR) и отрицателен резултат (Negative), позволяващи интерпретация на документа.

Българските граждани и лицата със статут на постоянно, дългосрочно и продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на техните семейства, които не представят документ, показващ отрицателен резултат от проведеното до 72 часа преди влизането в страната изследване по метода на полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19, се поставят под карантина за срок от 10 дни в дома или друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава, с предписание, издадено от директора на съответната регионална здравна инспекция или от оправомощен от него заместник-директор.

В тази връзка, с оглед изпълнение на въведените изисквания към лицата, на които е разрешено влизането на територията на Република България, Ви информираме, че граничен здравен контрол се осъществява на следните гранични контролно пропускателни пунктове (ГКПП) в страната:

• ГКПП Видин
• ГКПП Връшка чука
• ГКПП Гюешево
• ГКПП Дуранкулак-Вама Веке
• ГКПП Златарево-Ново село
• ГКПП Илинден-Ексохи (на разположение)
• ГКПП Калотина
• ГКПП Капитан Андреево-Капъкуле
• ГКПП Капитан Петко войвода-Орменион (на разположение)
• ГКПП Кулата-Промахон
• ГКПП Летище Бургас
• ГКПП Летище Варна
• ГКПП Летище-Пловдив
• ГКПП Летище София (Терминал 1 и Терминал 2)
• ГКПП Маказа-Нимфея (на разположение)
• ГКПП Малко Търново
• ГКПП Русе-Дунав мост
• ГКПП Станке Лисичково
• ГКПП Стрезимировци (на разположение)

Всички лица, извън посочените в заповедта изключения (водачи на автобуси, извършващи международен превоз на пътници; водачи на товарни автомобили, които извършват или приключват международен превоз на товари и стоки при влизане на територията на Република България; членове на екипажите на плавателни съдове; членове на екипажа на въздухоплавателно средство, което извършва полети от и до летища за обществено ползване на територията на Република България и лицата, ангажирани с техническо обслужване на въздухоплавателни средства; лицата, които преминават транзитно през територията на Република България и погранични работници, независимо от тяхното гражданство) от изискванията за лабораторно изследване, респ. карантина следва да се насочват към посочените ГКПП.

Генерално консулство на Република България
Мюнхен