ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ от ГЕНЕРАЛНО КОНСУЛСТВО  НА  РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ  В  МЮНХЕН, ФРГ

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ от ГЕНЕРАЛНО КОНСУЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В МЮНХЕН, ФРГ

1 мин четене

Във връзка с продължаващото разпространение на заразата на Covid-19 във федерални провинции Бавария и Баден-Вюртемберг и обявяването на извънредно положение в Бавария, Генералното консулство на Република България в Мюнхен уведомява българските граждани, намиращи се на територията на двете провинции, че считано от 16 март 2020 г. (понеделник) ще бъдат въведени следните допълнителни строги мерки при консулското обслужване на гражданите:

В консулската служба на Генералното консулство ще бъдат допускани минимален брой посетители, единствено с предварително запазени дата и час в рамките на приемното време за граждани – понеделник, вторник, четвъртък и петък  от 09,00 -12,00 часа и сряда от 12.30 до 15.30 ч.

Граждани, които нямат предварително запазени дата и час ще бъдат обслужвани в случаите на неотложна/спешна нужда. Спешността се определя по преценка на консулското длъжностно лице.

Гражданите се призовават да използват всички дигитални контакти за отправяне на запитвания по въпроси, които не изискват лично посещение в Генералното консулство на телефон: 089 17117614 и 089 17 11 76 15 (в работно време) или запазване на дата и час по интернет на e-mail: Consulate.Munchen@mfa.bg.

Дежурен телефон само за спешни случаи и извънредни ситуации в извънработно време: +49 172 888 10 56.

На българските граждани, които се намират в консулския окръг и/или планират пътуване, се препоръчва да следят информацията, предупрежденията и съветите, които Министерството на здравеопазването и Министерството на външните работи на Р България публикуват на официалните си интернет страници, както  и да следят текущата информация за развитието на здравната обстановка в страната и региона, в който се намират.

Сигнали и молби за съдействие при бедствени ситуации на български граждани се приемат денонощно на следните телефонни линии на дирекция „Ситуационен център“ в Министерство на външните работи:  +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56 или на имейл: crisis@mfa.bg. 

Информация за пътуванията, както и индексът на риск при пътуване в различните държави, може да бъде намерена в рубриката за „Съобщения на Ситуационния център“ www.mfa.bg/bg/situationcenter/listing, както и в рубриката „Пътувам за“ за всяка отделна държава https://www.mfa.bg/bg/embassyinfo.