Информация за удължаване на срока на използване на БДС

Информация за удължаване на срока на използване на БДС

1 мин четене

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА

УВАЖАЕМИ СЪНАРОДНИЦИ

Срокът на разрешението на компетентните власти във ФРГ  за използване на български документи за самоличност – лични карти и задгранични паспорти с изтекла валидност след 13 март 2020 г., за еднократно пътуване до България и за вътрешно национални административни цели на територията на ФРГ, се удължава до 31 декември 2020 г.

Изхождайки от досегашния практическия опит при прилагане на това временно разрешение, ГК Мюнхен препоръчва на гражданите, които ще пътуват при посочената хипотеза, да използват редовните директни полети. Следва да се има предвид, че авиокомпаниите имат свои вътрешни правила за регистрация и контрол на пътниците по обслужващите от тях дестинации до България, които в отделни аспекти могат да се различават от посоченото по горе принципно разрешение на компетентните федерални власти.

Генерално консулство на Република България
Мюнхен, 06.10.2020