Членство в дружеството - стара

Членството се одобрява от Управителния съвет на Българския културен форум „Мартеница“ e. V. след заплащане на членския внос.

Членският внос в размер на 30 € (индивидуални членове) или 40 € (семейство) се превежда веднъж при подаване на заявлението и след това всяка година до 31 януари на сметката на дружеството:

IBAN: DE87600901000356212009
BIC: VOBADESS
Bank: Volksbank Stuttgart eG
Verwendungszweck: Mitgliedsbeitrag Familie Musterfamilie

или през PayPal: